Program poučevanja

Program poučevanja prilagajam vsakemu učencu posebej. Odvisno, ali je učenec popolni začetnik ali ima že predznanje.

Učenec začetnik najprej spozna inštrument, zgradbo, glasovne značilnosti, pravilno držo inštrumenta in samo tehniko igranja nanj.

Pri učencu s predznanjem pa najprej ugotovim, kaj je v redu, kaj bi bilo dobro spremeniti, njegovo prstno tehniko itd.

Pri izboru skladb se trudim čimbolj prisluhniti željam posameznega učenca. To je prednost, ker se vsak učenec z veseljem loti učenja skladbe, ki jo on želi. Seveda pa pri tem upoštevam njegove sposobnosti in zahtevnost skladb.

Na koncu vsake ure učencu posnamem skladbo na kaseto ali druge nosilce zvoka. Hkrati pa po želji učencu napišem tudi »tablature«, da skladbe »ne pozabi« in lahko doma ob učenju preverja natančnost svojega igranja.

Po dogovoru pa poučevanje poteka tudi po notnih zapisih.

Vse pravice pridržane - 2017.